Maakt u gebruik van onze website , dan gaat u akkoord met deze cookies. Akkoord

Algemene Voorwaarden ICS Mobiele Creditcard

Artikel 1. Uitleg gebruikte woorden:

Acceptant: bedrijf, instelling en/of winkel waar u met uw ICS Mobiele Creditcard kunt betalen;
Card: de door ons aan u uitgegeven (plastic) creditcard;
Creditcardovereenkomst: de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw Card;
Documentatie: de informatie, prijzen en voorwaarden van uw ICS Mobiele Creditcard die u van ons heeft ontvangen;
Extra Card: iedere extra Card die wij hebben uitgegeven bij een Hoofd Card;
Hoofd Card: de Card waarbij een Extra Card is uitgegeven;
ICS Mobiel Betalen App: de applicatiesoftware die door ons wordt aangeboden onder de naam ’ICS Mobiel Betalen App’;
ICS Mobiele Creditcard: de ICS Mobiele Creditcard die wij op uw Simkaart hebben geïnstalleerd;
ICS Mobiele Creditcard bijdrage: de vergoeding die u jaarlijks aan ons moet betalen voor uw ICS Mobiele Creditcard;
Mobiele Telefoon: de mobiele telefoon waarmee u gebruik kunt maken van de ICS Mobiele Creditcard;
NFC: Near Field Communication: technologie om op zeer korte afstand informatie uit te wisselen tussen twee apparaten.
Contactloze betaalterminal: een terminal die voorzien is van NFC-technologie en contactloze betalingen van creditcards kan accepteren;
Ons (ons/wij): International Card Services BV (ICS). Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen. Bezoekadres: Wisselwerking 32, Diemen;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de ICS Mobiele Creditcard. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie en deze Algemene Voorwaarden;
Persoonlijke internetomgeving: ‘Mijn ICS’/‘Mijn Card Online’/’Mijn Account’/’Creditcard Online’;
Simkaart: de kaart van uw Telecomprovider in uw Mobiele Telefoon, waarop wij de ICS Mobiele Creditcard installeren;
Telecomprovider: het bedrijf waarbij u uw Mobiele Telefoonabonnement heeft afgesloten;
U (u/uw): degene op wiens Simkaart wij de ICS Mobiele Creditcard geïnstalleerd hebben;
Wallet App: de applicatiesoftware van uw Telecomprovider op uw Mobiele Telefoon.

Artikel 2. Aanvraag ICS Mobiele Creditcard

2.1. Per Card kan een ICS Mobiele Creditcard aangevraagd worden. De aanvraag van een Extra Card-houder moet worden bevestigd door de Hoofd Card-houder.
2.2. Na goedkeuring van de aanvraag installeren wij de ICS Mobiele Creditcard op uw Simkaart.

Artikel 3. Ingang, duur en beëindiging van de Overeenkomst

3.1.De Overeenkomst gaat in op het moment dat:

 1. wij de aanvraag voor uw ICS Mobiele Creditcard goedgekeurd hebben; of
 2. u uw ICS Mobiele Creditcard voor het eerst gebruikt om mee te betalen; of
 3. u zich op een andere manier akkoord verklaart met de Overeenkomst.

3.2. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. U kunt de Overeenkomst altijd schriftelijk of telefonisch opzeggen. Uw opzegtermijn is één maand. Wij kunnen de Overeenkomst ook opzeggen. Onze opzegtermijn is twee maanden.
3.3. De Overeenkomst eindigt automatisch wanneer:

 • a) de Creditcardovereenkomst eindigt; of
  b) uw Mobiele Telefoonabonnement bij uw Telecomprovider eindigt.
3.4. Wij mogen uw ICS Mobiele Creditcard blokkeren of van uw Simkaart verwijderen wanneer:
 • a) u de Overeenkomst heeft opgezegd; of
  b) uw Mobiele Telefoonabonnement bij uw Telecomprovider eindigt; of
  c) uw Mobiele Telefoon of Simkaart als gestolen, verloren of vermist is opgegeven; of
  d) het telefoonnummer van uw Mobiele Telefoon dat u heeft opgegeven bij de aanvraag voor de ICS Mobiele Creditcard niet meer op uw naam geregistreerd is; of
  e) u uw Mobiele telefoonabonnement heeft overgedragen aan een ander zonder uw ICS Mobiele Creditcard van uw Simkaart te laten verwijderen; of
  f) uw Mobiele Telefoon niet of niet meer door de Telecomprovider gecertificeerd is voor het gebruik van de ICS Mobiele Creditcard; of
  g) uw Card geblokkeerd is op grond van de Creditcardovereenkomst; of
  h) er sprake is van misbruik, niet toegestaan of frauduleus gebruik van uw ICS Mobiele Creditcard.
3.5. U mag de Overeenkomst binnen veertien kalenderdagen na de ingangsdatum beëindigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar als u uw ICS Mobiele Creditcard al wel heeft gebruikt, dan moet u de kosten van dat gebruik uiteraard wel aan ons terugbetalen.
3.6. Als de Overeenkomst beëindigd is of uw ICS Mobiele Creditcard geblokkeerd is:
 • (a) mag u uw ICS Mobiele Creditcard niet meer gebruiken;
  (b) is uw ICS Mobiele Creditcard ongeldig;
  (c) kan uw ICS Mobiele Creditcard door ons of een Acceptant worden geweigerd.

Artikel 4. Uw algemene verplichtingen

4.1. Uw ICS Mobiele Creditcard, Mobiele Telefoon en Simkaart zijn persoonlijk. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw ICS Mobiele Creditcard en u moet uw Mobiele Telefoon voorzien van Simkaart zorgvuldig en op een veilige plek bewaren.
4.2. U moet minimaal één keer per dag controleren of uw Mobiele Telefoon voorzien van Simkaart nog in uw bezit is.
4.3. U moet wijzigingen die belangrijk zijn voor de Overeenkomst direct aan ons doorgeven.
4.4 Wij kunnen aanwijzingen geven over het veilig gebruik van uw ICS Mobiele Creditcard, Mobiele Telefoon, Simkaart en ICS Mobiel Betalen App of aanwijzingen over het gebruik
an en het geheimhouden van de pincode. Deze aanwijzingen geven wij ondermeer op uw Persoonlijke internetomgeving en in de ICS Mobiel Betalen App en moet u opvolgen.

Artikel 5. Pincode en geheimhouding

5.1. Uw ICS Mobiele Creditcard heeft een pincode. Deze pincode heeft u zelf gekozen. De pincode is net zoals uw ICS Mobiele Creditcard persoonlijk en mag alleen door u worden gebruikt.
5.2. U moet de pincode geheimhouden voor iedereen, ook voor familieleden, huisgenoten en onze medewerkers. U moet ervoor zorgen dat anderen niet kunnen meekijken wanneer u de pincode intoetst. U mag de pincode niet noteren in of bij uw Mobiele Telefoon. Als u al een aantekening maakt van de pincode, dan moet u dit zo doen dat de pincode niet voor anderen herkenbaar is of dat duidelijk is waar de pincode voor is.

Artikel 6. Verlies, diefstal en misbruik

6.1. Verlies, diefstal of vermissing van uw Mobiele Telefoon of Simkaart of (een vermoeden van) misbruik van uw ICS Mobiele Creditcard moet u telefonisch aan ons melden. U moet dit zo snel mogelijk doen nadat u dit heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, bijvoorbeeld door controle van de ICS Mobiel Betalen App, het rekeningoverzicht of uw Persoonlijke internetomgeving. U moet de melding meteen daarna schriftelijk aan ons bevestigen en u moet aangifte doen bij de politie.
6.2. De verplichting om verlies, diefstal of vermissing van uw Mobiele Telefoon of Simkaart bij ons te melden ontslaat u niet van uw verplichting om verlies, diefstal of vermissing van uw Mobiele Telefoon of Simkaart bij uw Telecomprovider te melden.
6.3. Als u uw verplichtingen uit de artikelen 4, 5 en 6 bent nagekomen, draagt u geen risico voor het gebruik van uw ICS Mobiele Creditcard na verlies, diefstal of vermissing van uw Mobiele Telefoon of Simkaart of bij misbruik van uw ICS Mobiele Creditcard. Als u deze verplichtingen niet bent nagekomen, als blijkt dat u gefraudeerd heeft of als er sprake is opzet of grove nalatigheid van uw kant, komt het gebruik van uw ICS Mobiele Creditcard na verlies, diefstal of vermissing van uw Mobiele Telefoon of Simkaart of bij misbruik van uw ICS Mobiele Creditcard, volledig voor uw rekening.

Artikel 7. De ICS Mobiel Betalen App

7.1. De ICS Mobiel Betalen App is de applicatiesoftware waarmee u de ICS Mobiele Creditcard kunt gebruiken binnen de Wallet App.
7.2. In de ICS Mobiel Betalen App kunt u uw pincode intoetsen om te betalen en wordt een overzicht getoond van de laatste betalingen die u heeft gedaan met uw ICS Mobiele Creditcard. In het overzicht kan ook een vermelding staan van een betaling die u heeft willen doen, maar waarvan de Contactloze betaalterminal niet heeft aangegeven dat deze goedgekeurd is.
7.3. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die wij door middel van de ICS Mobiel Betalen App aanbieden.
7.4. Wij proberen de ICS Mobiel Betalen App zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de ICS Mobiel Betalen App altijd beschikbaar is, geen fouten of gebreken vertoont en niet door derden onrechtmatig gebruikt kan worden.
7.5. U moet het besturingssysteem van uw Mobiele Telefoon regelmatig updaten en u mag geen aanpassingen doen aan het besturingssysteem (jailbreaking). Als u nieuwe software downloadt, moet u dit doen via officiële websites. Op uw Persoonlijke internetomgeving en in de ICS Mobiel Betalen App worden meer aanwijzingen gegeven voor veilig gebruik van internet en software. U moet deze aanwijzingen opvolgen.

Artikel 8. Contactloos betalen met uw Mobiele Creditcard

8.1. Met uw ICS Mobiele Creditcard kunt u wereldwijd betalen bij Acceptanten die beschikken over een Contactloze betaalterminal. Wanneer u uw Mobiele Telefoon tegen een Contactloze betaalterminal houdt en uw pincode intoetst in de ICS Mobiel Betalen App, gaan wij ervan uit dat u instemt met de betaling. Op de Contactloze betaalterminal wordt aangegeven of de betaling is goedgekeurd en uw Mobiele Telefoon geeft een trilsignaal. Instemming met en goedkeuring van de betaling houdt in dat het betreffende bedrag in rekening wordt gebracht op uw Card. Na instemming met en goedkeuring van de betaling kunt u deze niet meer annuleren.
8.2. Voor betalingen tot en met € 25,- hoeft u geen pincode in te toetsen in de ICS Mobiel Betalen App. Na twee betalingen tot en met € 25,- moet u bij de eerstvolgende betaling weer een keer uw pincode intoetsen om verdere betalingen te kunnen doen.
8.3. Wij garanderen niet dat u uw ICS Mobiele Creditcard altijd ongehinderd kunt gebruiken. Dit is namelijk afhankelijk van veel externe factoren, zoals de werking van uw Mobiele Telefoon, de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van ons, uw Telecomprovider, van Acceptanten en/of van derden. Ook kan het saldo van uw Card onvoldoende zijn of uw Card kan geblokkeerd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk als u uw ICS Mobiele Creditcard niet, niet tijdig of niet volledig kunt gebruiken.
8.4. Acceptanten kunnen voor betalingen met uw Mobiele Creditcard kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Bestedingslimiet

9.1. Voor de Card en de ICS Mobiele Creditcard geldt één gezamenlijke bestedingslimiet. U mag met beide Cards niet meer uitgeven dan deze bestedingslimiet. Voor de Hoofd Card en de Extra Card was al sprake van één gezamenlijke bestedingslimiet.

Artikel 10 ICS Mobiele Creditcard-bijdrage

10.1. U moet aan ons de ICS Mobiele Creditcard-bijdrage betalen, als wij dat met u hebben afgesproken.

Artikel 11. Rekeningoverzicht

11.1. De betalingen die u heeft gedaan met uw ICS Mobiele Creditcard staan apart vermeld op het rekeningoverzicht van uw Card. Wij plaatsen het rekeningoverzicht in uw Persoonlijke internetomgeving waar u deze online kunt bekijken. Wij sturen u een e-mail zodra een rekeningoverzicht in uw Persoonlijke internetomgeving geplaatst is.
11.2. U moet het rekeningoverzicht dat in uw Persoonlijke internetomgeving is geplaatst, direct controleren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (op welke grond dan ook):
(a) in verband met producten of diensten die u met uw ICS Mobiele Creditcard heeft betaald; (b) doordat u niet, niet tijdig of niet volledig gebruik heeft kunnen maken van uw ICS Mobiele Creditcard;
(c) in verband met uw Mobiele Telefoon of diensten van uw Telecomprovider.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. Wij mogen uw persoonsgegevens onderling uitwisselen met uw Telecomprovider als dit nodig is om de overeenkomst die u met ons of met uw Telecomprovider heeft goed uit te kunnen voeren.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1. Wij zijn niet gehouden om een aanvraag voor een ICS Mobiele Creditcard goed te keuren.
14.2 De Overeenkomst is een aanvulling op de Creditcardovereenkomst en tast de Creditcardovereenkomst niet aan. De Algemene Voorwaarden van de Creditcardovereenkomst zijn ook van toepassing op de Overeenkomst behalve als daarvan in de Overeenkomst is afgeweken.